Titlul proiectului:
Medicina alternativă prin fitopreparate: efecte antitumorale epigenetice și pe componente proteomice

Acronim: CEMFITER

Parteneri:

 1. Institutul Național de Patologie "Victor Babeș", București - conducător de proiect
  • directorul proiectului: Dr. Mircea Leabu, Laboratorul de Biologie Celulară
 2. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București - partener 1
  • responsabil proiect Dr. Valeriu Atanasiu, Catedra de Biochimie
 3. Institutul Național de Cercetări Chimice și Petrochimice ICECHIM, București - partener 2
  • responsabil proiect Dr. Constantin Alifanti, Departamentul de Tehnologie Chimică și Petrochimică
 4. Universitatea din București - partener 3
  • responsabil proiect Dr. Marina Tamara Nechifor, Catedra de Biologie Celulară

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă investigarea efectelor antitumorale la nivel celular și molecular cu evaluarea prin markeri biologici epigenetici și proteomici a eficienței unor fitopreparate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt acelea de a identifica:

 • mecanisme celulare si moleculare prin care acționează componentele preparatelor fitoterapeutice și
 • markeri biologici pentru estimarea efectelor acestor preparate la nivel celular.

Asemenea preocupări explică interesul, în creștere la nivel mondial, pentru studiul plantelor medicinale.

Implicările în proiect ale partenerilor:

 1. Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM, București: pregătește și caracterizează chimic extractele vegetale necesare derulării proiectului;
 2. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București: caracterizează extractele din punc de vedere biochimic și pregătește fracțiuni din acestea prin separări cromatografice de înaltă performanță;
 3. Universitatea din București: investighează, prin metode in vitro, activitatea biologică a extractelor vegetale și fracțiunilor;
 4. Institutul Național de Patologie "Victor Babeș", București: investighează efectele antitumorale ale extractelor vegetale și fracțiunilor asupra celulelor în cultură, la nivel epigenetic și proteomic.

Project title:
Alternative Medicine by Phytopreparations: Antitumoral Effects at Epigenetic and Proteomic Levels

Acronym: CEMFITER

Partnerships:

 1. "Victor Babes" National Institute of Pathology, Bucharest - project coordinator
  • Project manager: Dr. Mircea Leabu, Cell Biology Lab
 2. "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest - partner 1
  • Project responsible: Dr. Valeriu Atanasiu, Department of Biochemistry
 3. National Institute of Chemical and Petrochemical Research ICECHIM, Bucharest - partner 2
  • Project responsible: Dr. Constantin Alifanti, Department of Chemical and Petrochemical Technology
 4. University of Bucharest - partner 3
  • Project responsible: Dr. Marina Tamara Nechifor, Department of Cell Biology

Project's objectives:
The main objective of the project is to investigate antitumoral effects at the cellular and molecular level and to evaluate the effectiveness of some phytopreparations by epigenetic and proteomic biological markers.
Specific objectives of this grant proposal are to identify:

 • cellular and molecular mechanisms for components in phytotherapeutic preparations;
 • biological markers helpful in evaluating the effectiveness of the activity in such preparations at the cellular level.

These kinds of interest provide an explanation of the raising interest, all around the world, for the study of medicinal herbs.

Partners' commitment in the project:

 1. ICECHIM, Bucharest: prepares and chemically characterizes the vegetal extracts;
 2. "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest: biochemical characterization of the extracts and fractionation by HPLC;
 3. University of Bucharest: in vitro estimation of extracts' and fractions' biological activity;
 4. "Victor Babes" National Institute of Pathology, Bucharest: studies of the antitumoral effects of the extracts and fractions on cultured cells, in terms of epigenetic and proteomic changes.