Proiect

CEEX 18/2005

Denumire modul

SANATATE

Titlu

METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI - DE LA SINTEZA LA STUDIU CLINIC

Director proiect

Prof.Dr.chim.Rodica-Mariana Ion

Responsabil proiect IVB

CS II Dr. Monica Neagu

Institutia coordonatoare

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - BUCURESTI

Date de contact

021.316.30.94/021.312.34.93/analize@icechim.ro

 

 

Prezentare generala a proiectului:


Proiectul  METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI - DE LA SINTEZA LA STUDIU CLINIC si-a propus implementarea procedurii de terapie fotodinamica în patologia dermatologica umana, prin stabilirea unei retele formata din institutii de cercetare, universitati din diverse regiuni ale tarii si din unitati spitalicesti, care detin experienta stiintifica si practica necesara. Obiectivele studiului propus au vizat: 1.Sinteza unei game de compusi cu proprietati fotosensibile din clasa porfirinelor si ftalocianinelor ale caror proprietati fotofizice si fotochimice vor fi identificate - obiectiv care a condus la caracterizarea completa a substantelor obtinute si la selectia primara a unei game de compusi care intrunesc criteriile de puritate si eficienta necesare in aplicatia bio-medicala. 2.Conditionarea compusilor caracterizati în vehicole ca hidrogelurile sau obtinerea lor in structuri supramoleculare pe suport de nanoparticule - obiectiv care a condus la obtinerea unei game de compusi cu o fotostabilitate ridicata, utilizabili în dermatologie 3.Studii complexe de toxicologie in vitro pe linii celulare utilizate standard în domeniu (linia celulara P388 si L1210), linii de fibroblaste (linia 1184), keratinocite (linia DOK), melanom uman (FM3), celule endoteliale normale umane (HUVEC-C) - obiectiv ce a condus atât la stabilirea criteriilor secundare de selectie a compusilor fotosensibili si a tipului de vehicole, cât si la determinarea eficientei lor asupra unor linii celulare cu relevanta in dermatologie. 4.Studii complexe de toxicologie in vivo pe modele animale de carcinogeneza la nivelul pielii si pe modele animale cu tumori murine transplantabile (melanom B16, carcinom Lewis) in etapele de initiere, promotie si progresie tumorala - obiectiv ce a creat premizele trecerii la studiul clinic de faza I, prin selectia tertiara a compusului/compusilor fotosensibili si a vehicolului cel mai eficient în paractica dermatologica 5.Studii clinice de faza 1 pe pacienti diagnosticati in cele doua unitati spitalicesti cu profil dermatologic implicate in proiect si pentru care s-a obtinut consimtamantul informat scris si acordul Comisiilor de Etica din unitatile respective si a Colegiului Medicilor - obiectivul a tintit testarea în patologia dermatologica umana compusilor fotosensibilizanti, urmarind atât parametrii clinici ai pacientului, cât si monitorizarea parametriilor imuni ai acestora (citotoxicitatea NK) Pe tot parcursul proiectului s-au derulat în paralel studii de cercetare fundamentala ce au vizat investigarea cailor de inducere a proceselor apoptotice, tintele moleculare ale terapiei fotodinamice experimentale si utilizarea celulelor stem dermale incarcate cu compusii testati, in vederea cresterii eficientei TFD experimentale. Astfel, proiectul a initiat pentru prima data în tara o retea de unitati de cercetare si clinice, care are scop implementarea terapiei fotodinamice in patologia dermatologica umana

Consortiul acestui proiect este urmatorul:

 1. INCDCP-ICECHIM, Bucuresti, Director Proiect Prof.Dr.Rodica-Mariana Ion
 2. INCD-Victor Babes, Bucuresti, Responsabil proiect: Dr.Monica Neagu
 3. UMF Carol Davilla, Responsabil Proiect Sef Lucrari dr. Daniela Baconi
 4. Universitatea Valahia Targoviste, Responsabil Proiect Sef Lucrari Dr.Dragos Brezoi
 5. Universitatea Transilvania Brasov, Responsabil Proiect Prof.Dr.Silvia Patachia
 6. Spitalul Colentina, Responsabil Proiect, Asist.Dr.Daniel Boda
 7. Spitalul Stefan Longhin, Responsabil Proiect Conf.Dr.Mihai Alecu

REZULTATE OBTINUTE


Beneficii directe

Cerere brevet A  00489/25.06.2008
Titlu: UTILIZAREA PORFIRINEI TETRASULFONATE IN FABRICAREA UNUI AGENT FOTOSENSIBILIZATOR PENTRU TERAPIA DERMATOLOGICA 
Inventatori:


Ion Rodica-Mariana, INCDCP-ICECHIM, Bucuresti

Neagu Teodora Monica, INCD"Victor Babes, Bucuresti

Constantin Carolina, INCD"Victor Babes, Bucuresti.

Boda Daniel, Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti

 

Beneficii indirecte

S-au desfasurat o serie de actiuni suport constand in principal intr-un plan de difuzare, diseminare si promovare in mediile stiintific si economic a rezultatelor obtinute, precum:

DISEMINAREA INFORMATIILOR:

Carti publicate

 1. R.M.Ion-Fotochimie. Principii si Aplicatii. Editura FMR, Bucuresti, Vol.1, 2005

ISBN 973-8151-40-6
ISBN Vol 1: 973-8151-41-4

 1. R.M.Ion-Fotochimie. Principii si Aplicatii. Editura FMR, Bucuresti, Vol.2,  2006

ISBN (10): 973-8151-40-6
ISBN (10) Vol 2: 973-8151-42-2
ISBN (13): 978-8151-42-0

 1. R.M.Ion-Fotochimie. Principii si Aplicatii. Editura FMR, Bucuresti, Vol.3, 2006

ISBN (10) 973-8151-40-6
Vol 3-2006- Bibliogr.- ISBN (10): 973-8151-43-0
ISBN (13): 978-973-8151-43-7

 1. R.M.Ion-Fotochimie. Principii si Aplicatii. Editura FMR, Bucuresti, Vol.4, 2007

ISBN 973-8151-40-6
Vol 4-2007- Bibliogr.- ISBN: 978-973-8151-44-4

Lucrari publicate in jurnale ISI

 

 1. E.Stoykova, E., Sabotinov, O., Ion, R.-M., Alexandrova, R, Reliability of the survival dose estimated from in vitro cytotoxicity testing in photodynamic therapy, Biotechnology and Biotechnological Equipment,  Vol. 22 (2), 2008, pp. 754-758
 2. RM Ion, D.Boda, Supramolecular nanotubes porphyrin-based generated by aggregation process, Rev.Chim., 59(2) 2008, pp.205-207;
 3. S.Apostol, RM Ion, L.Tugulea, Spectral methods for nitrogen deficiency evaluations in maize plants, JOAM, 10(6) 1478-1481(2008);
 4. A.Hanyz, RM Ion, D.Wrobel., A.Nuta, Spectral characterization of selected stilbenztriazine dyes-structural cis-trans, isomerisation, J.Molec.Str., in press, 2008;
 5. MG Van der Horst, GA van Albada, RM Ion, I.Mutikainen, U.Turpeinen, S.Tanase, J.Reedijk, extended networks generated from the interaction of rare-earth(III) ions and pyridine 2-carboxamide base ligands, Eur.J.Inorg.chem., 2008(13), 2170-2176(2008);
 6. Monica Neagu, Daniela Baconi, Carolina Constantin, Gina Manda, Mihaela Gherghiceanu, Crina Stavaru and Rodica Mariana Ion, Fullerenes functionalized with porphyrin compounds as anti-tumoral agents in photodynamic therapy experimental model, Toxicology in Vitro, Invitox Proceedings 2008 (in press);
 7. RM Ion, D.V.Brezoi, A study on the photodynamic therapy of photosensitizer-coated magnetic nanoparticles, J.Optoel.Adv. Mat. 9(4)936-939(2007);
 8. RM Ion, D.V.Brezoi, M.Neagu, G.Manda, C.Constantin, Laser effect in photodynamic therapy of tumors, Proc.SPIE, 6606, 66061G-660671G (2007);
 9. RM Ion, M.A Calin, Comparative study of some nano and microsensitizers in photodynamic inactivation of microorganisms, J.Optoel.Adv. Mat. 9(4)1933-1938(2007);
 10. S.Patachia, R.Ion, St.Varga, Porphyrin encapsulation in nanostructured hydrogels, J.Optoel.Adv. Mat. 9(4)1814-1820(2007);
 11. M.Neagu, G.Manda, C.Constantin, E.Radu, RM Ion, Synthetic porphyrins in experimental photodynamic therapy induce a different antitumoral effect, J.Porphyrins and Phthalocyanines, 12(01) 58-65(2007);
 12. E.Stoykova, K.Nedkova, O.Sabotoniv, RM Ion, R.Alexandrova, In vitro cytotoxicity assessment of second generation PS for PDT, J.Optoel.Adv. Mat. 9(2)490-493(2007);
 13. RM Ion, Patricia del V.Repossi, Gerardo Arguello, Porphyrin-tyrosine conjugate as synergic photosensitizer in photodynamic therapy, Rev.Chimie (Bucharest), 52(11), 2007;
 1. E.Stoykova, K.Petrova, RM Ion, K.Nedkova, D.Wrobel, A.Dudkowiak, Monte Carlo study of optical dosimetry in a photodynamic treatment of tumors with different PS, Comptes Rendue Bulgarian Acad.Sci., 2007;
 2. S.Patachia, S.Varga, RM Ion, Development of controlled release devices for PDT, Pollack Periodica, 2(2) 131-140 (2007);
 3. RM Ion, M. Neagu, G. Manda, C. Constantin, E. Radu, M.Calin, Mechanisms in photodynamic therapy, Photosensitizers and cellular localization on K562 cells, SPIE Proc., 6632, 6632Q, 2007;
 4. A.Siejak, D.Wrobel, RM Ion, Study of resonance effects in cobalt phthalocyanines, J.Photochem.Photobiol., A:Chem., 2006, 181 (2-3) pp.180-187;
 5. RM Ion, Photodynamic therapy: a new concept and a clinical reality for medicine, Acta Bio-optica et Informatica Medica, 1, 2006, pp.37-49;
 6. RM Ion, Photodynamic therapy as a new method for laser-assisted sensitization of cancer cells, Proc. Symp. Photonics Technologies for 7th Framework Programm, pp.312-315, 2006;
 7. DV Brezoi, RM Ion, Temperature treatment and composition effect on properties of functionalized nanopowders FexOy-PPy for biomedical applications, Proc. Symp. Photonics Technologies for 7th Framework Programm, pp.542-545, 2006;
 8. RM Ion, MA Ionita, B.Carstocea, Photochemical degradation of Rb used as drug into photodynamic therapy, Rev Chimie, Bucharest, 57(7), 718-721(2006);
 9. RM Ion, DV Brezoi, I.Udrea, Sisteme supramoleculare gazda-musafir cu aplicatii biomedicale, Rev Chimie, 57(8), pp. 886-889(2006);
 10. RM Ion, DV Brezoi, Nanocomposite based on PPy with porphyrin-?-oxo-dimers, Nanotrends,2(1),pp.1-11,  2006;

 

Lucrari publicate in jurnale CNCSIS

 

CARTI SAU CONTRIBUTII IN CARTI CU COTATIE ISBN

 

Simpozioane, conferinte, congrese tara

 

Simpozioane, conferinte, congrese strainatate

 

Lectii, cursuri invitate in tara si strainatate

 

Premii obtinute la manifestari stiintifice nationale si internationale

Premiul pentru cea mai buna lucrare prezentata: RM Ion, L.Maresca, D.Migoni, FP Fanizzi, Concept of associated PDT with porphyrin-CisPt drug system and applications of HeLa cells, International Conference on Biocomputation, Bioinformatics, and Biomedical Technologies , 2008, Bucharest;