Laboratorul Biochimie - Proiect CEEX 273

Titlul proiectului:
Sistem de acreditare ISO 17025 a unui Laborator de Biochimie destinat studiilor de imunotoxicitate (ISOIMUNOTOX)
 
Categoria de proiect:
CEEX M4
Durata contractului:
18 luni
 
Autoritatea Contractanta:
Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR
Contractor:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes"
Parteneri implicati în proiect:
INCDVB, Conducator de Proiect
Director proiect :
CSIII Codorean Eleonora
Obiectivul proiectului:
acreditarea laboratorului de imunotoxicologie al CO in vederea efectuarii procedurilor de testare in vitro a IL-1ß, IL-2, si a capacitatii de proliferare celulara, indicatori ai imunotoxicitatii (parametri cuprinsi in Tabelul 3, Immunotoxicity Guidance) scop in care proiectul are in vedere asimilarea si implementarea procedurilor de testare a imunotoxicitatii in vitro, teste ce sunt componente ale metodologiei OECD (OECD Guideline 407 adaptat pentru imunotoxicologie in 1995) si in conformitate cu Protocoalele standard INVITTOX .Procedurile propuse au fost validate in house in cadrul unui proiect prioritar VIASAN (2002-2005).
 
Activitati:
  • Etapa I : Studiu documentar privind metodologia de laborator a testelor de imunotoxicitate
  • Etapa II: Elaborarea documentelor specifice si completarea bazei materiale
  • Etapa III: Efectuarea si experi-mentarea incercarilor si definitivarea documentatiei
  • Etapa IV: Acreditare