Anunț de intenție

          privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru realizarea unui proiect

POC 2014-2020, Acțiunea 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”

 

Conform indicațiilor din Ghidul Solicitantului din Programul Operațional de Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” (www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3),

 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, București intenționează în sesiunea 2015 să propună la finanțare proiectul cu titlul:

 

 

Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate

 

ce are drept scop transferul de cunoștințe și expertiză de nivel international pentru implementarea și validarea de produse/servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate în vederea creșterii competitivității acestora pe plan național și international.

Proiectul se adresează domeniilor de specializare inteligentă și sănătate conform Ghidului - Secțiunea G (www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3).

Pentru o participare activă și orientată către nevoia reală de dezvoltare a mediului economic privat, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș”, București este receptiv propunerilor de colaborare pentru servicii ce intră în sfera lui de competență:

-      Domeniul 1. BIOECONOMIE

1.3 Biotehnologii

  • Ø 1.3.5 Biotehnologii medicale şi farmaceutice

1.4. Știința medicamentului

  • Ø 1.4.1.Evaluarea in vitro/in vivo în procesul de proiectare  a medicamentelor generice

-      Domeniul 5. SĂNĂTATE

  • Ø 5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie
  • Ø 5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii
  • Ø 5.7  Terapie personalizată/de grup şi monitorizare terapeutică

-      Domeniul 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE

            4.4 Materiale

  • Ø 4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate

În vederea elaborării proiectului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș”, București dorește să identifice parteneri din mediul economic privat (așa cum sunt definiți în Ghidul Solicitantului) interesați să beneficieze de expertiză în domeniile detaliate anterior.

Conform Ghidului Solicitantului (Secțiunea G), potențialii parteneri beneficiază de sprijin financiar nerambursabil sub formă de ajutor de minimis sau scheme de ajutor de stat.

Prin Acțiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe sunt finanțate urmatoarele activități:

  • accesul la facilitățile, instalațiile și echipamentele de cercetare ale institutului în scopul realizării de analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
  • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
  • cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Expresia de interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe reprezintă document atașat Cererii de finanțare și formatul său este prezentat în Anexa 2.13.2. din Ghidul Solicitantului, Anexe, pagina 53 (www.poc.research.ro/ghid-unic-competitii-axa-1).

Întreprinderile interesate de parteneriat și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului pot completa şi transmite Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș”, București, pâna la data de 7 iulie 2015, Expresie de interes Anexa 2.13.2.doc, aflată pe site-ul www.ivb.ro  

Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș”, București.

 

DATE DE CONTACT:

Splaiul Independenţei, Nr. 99 - 101, Sector 5, Cod poștal: 050096, Bucureşti

Web-site:  www.ivb.ro

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/Fax: 021-3194528

 

 

PERSOANE DE CONTACT:

Director științific: Prof. Dr. Mihail E. HINESCU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departament cercetare/prestări servicii: Dr. Cristiana TANASE

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: 0740 204 717