Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare


          Anunt format PDF


           Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

Pentru Laboratorul Patologie Ultrastructurală:

 

1. Cercetător științific gradul I (specialitatea medic) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul II (specialitatea medic) – 1 post

 

3. Cercetător științific gradul II (specialitatea biochimist) – 1 post

 

4. Cercetător științific gradul III (specialitatea medic) – 1 post

 

Pentru Laboratorul Biologie Celulară:

 

1. Cercetător științific gradul I (specialitatea chimist/biochimist) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul II (specialitatea biochimist) – 1 post

 

3. Cercetător științific gradul III (specialitatea biochimist) – 1 post

 

4. Cercetător științific gradul III (specialitatea chimist/biochimist) – 1 post

 

Pentru Laboratorul Biochimie-Proteomică:

 

1. Cercetător științific gradul II (specialitatea biolog) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul III (specialitatea chimist) – 1 post

 

3. Cercetător științific gradul III (specialitatea medic) – 1 post

 

4. Cercetător științific (specialitatea medic) – 1 post

 

Pentru Laboratorul Imunobiologie:

 

1. Cercetător științific gradul I (specialitatea biochimist) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul II (specialitatea biochimist) – 1 post

 

Pentru Laboratorul Genetică Medicală:

 

1. Cercetător științific gradul II (specialitatea medic) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul III (specialitatea biochimist / biolog) – 2 posturi

 

Pentru Laboratorul Patologie moleculară:

 

1. Cercetător științific gradul III (specialitatea medic) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul III (specialitatea biolog) – 1 post

 

 

Pentru Laboratorul Radiobiologie:

1. Cercetător științific gradul I (specialitatea biologie) – 1 post

2. Cercetător științific gradul III (specialitatea medic) – 1 post

 
 

Pentru Laboratorul Biobază:

 

1. Cercetător științific gradul III (specialitatea medic) – 1 post

 

2. Cercetător științific gradul III (specialitatea biolog) – 1 post

 

3. Cercetător științific (specialitatea medic veterinar) – 1 post

 

 
Calendarul concursului

 Metodologie cadru pentru concurs de ocupare a posturior din cercetare

Cerere de inscriere la concurs

 Tematica şi bibliografie minimalã

Calendarul probelor de concurs

Decizie comisia numarul 1

Decizie comisia numarul 2

Decizie comisia numarul 3

Decizie comisia numarul 4

Decizie comisia numarul 5

Dosarele de concurs se depun incepand cu data de 13 octombrie 2016 conform calendarului de concurs zilnic ȋntre orele 12:00 – 15:00 la biroul Resurse Umane;
Persoana de contact: Ing. Cătălin Filipescu