IMPLEMENTAREA EXPERTIZEI DE CERCETARE BIOMEDICALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT PENTRU VALIDAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII ÎN DOMENIILE BIOTEHNOLOGII MEDICALE ȘI SĂNĂTATE

INTELBIOMED

 

              Obiectivul proiectului este transferul de cunostințe/expertiză și tehnologie de la INCD “Victor Babeș” către întreprinderi private din sectorul producției și dezvoltării bioproduselor destinate îngrijirii sănătății, în vederea creșterii competitivității economice și științifice a acestora pe plan național și internațional.

 

               Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020

 

               Investim în dezvoltare durabilă*

 

Beneficiar: Insitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiintelor Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 15.106.436 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 15.056.436 lei.

 

LANSAREA PROIECTULUI

ID: P_40_197, Cod SMIS: 105631

24 Noiembrie 2016, orele 16:00-18:00, Amfiteatrul „Ioan Moraru”,

Insitutul Naţional de Patologie „Victor Babeş”, Spl. Independenţei nr. 99-101, Bucureşti