Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare


 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București,
Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

Pentru Secția de Patologie:

  1.  Cercetător științific gradul I (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

Pentru Laboratorul Patologie moleculară:

  1.  Cercetător științific gradul II (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

Pentru Histopatologie şi imunohistochimie:

  1.  Cercetător științific (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

  2.  Cercetător științific (specialitatea biolog) – 1 post (fisa de post)

 

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor de concurs se acceptă zilnic în perioada 29 mai – 27 iunie 2017, între orele 13:00-15:00 la Biroul Resurse umane. 

 

 Metodologie cadru pentru concursurile de ocupare posturi

 Calendarul concursului

 Cerere de inscriere la concurs

 Tematică concurs

In urma analizei dosarelor de concurs, toţi candidaţii au fost consideraţi eligibili


 Calendarul Probelor

 Comisia nr. 1

 Comisia nr.2