Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare


 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București,
Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

Pentru Secția de Patologie:

  1.  Cercetător științific gradul I (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

Pentru Laboratorul Patologie moleculară:

  1.  Cercetător științific gradul II (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

Pentru Histopatologie şi imunohistochimie:

  1.  Cercetător științific (specialitatea medic) – 1 post (fisa de post)

  2.  Cercetător științific (specialitatea biolog) – 1 post (fisa de post)

 

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor de concurs se acceptă zilnic în perioada 29 mai – 27 iunie 2017, între orele 13:00-15:00 la Biroul Resurse umane. 

 

 Metodologie cadru pentru concursurile de ocupare posturi

 Calendarul concursului

 Cerere de inscriere la concurs

 Tematică concurs