Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de cercetător

 

                                  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” cu sediul în București, sector 5, Splaiul Independenței nr. 99 – 101, anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetator, cu normă întreagă (8h/zi), pe o perioadă determinată de 8 luni, între mai 2018 și decembrie 2018, cu posibilitate de prelungire.  Condițiile de angajare sunt cele prevazute în contractul colectiv de muncă  si anexe.

Contextul desfășurării activității

Poziția vacantă este disponibilă în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2016-1932 (Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Proiect experimental – demonstrativ), cu titlul „Evaluarea chimerismului ARN prin procedura PCR digital pentru a diagnostica rezultatul transplantului de celule stem hematopoietice”.

  1. Calendarul concursului
  2. Fișa postului
  3. Dosarul de concurs
  4. Tematicile de concurs şi bibliografia minimală
  5. Metodologia concursului
  6. Cerere de ȋnscriere la concurs
  7. Declarație
  8. Contact și depunere dosar :
    Informatii suplimentare privind proiectul și cerințele candidaților se pot obține de la d-ul Valeriu Cismasiu (valeriu.cismasiu@ivb.ro). Informatii privind aspectele administrative ale concursului se pot obține de la Biroul Personal al institutului.Dosarele de concurs se pot depune conform calendarului, ȋntre orele 13:00 – 15:00, la Biroul Resurse Umane.