Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341Platformă multidisciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în domeniul dermatooncologiei și dermatopatologiei oncologice (acronim PATHDERM) a unui post de cercetător ştiinţific grad III, postdoctorand (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) şi a unui post de asistent de cercetare, doctorand (biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 noiembrie 2018 – 13 decembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post asistent de cercetare
Fisa de post CS III
Tematica concursului
Metodologia cadru
Bibliografia concursului

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de director economic

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical anunță scoaterea la concurs a postului de director economic.  Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 06 noiembrie 2018 – 05 decembrie 2018 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Metodologia cadru
Fisa de post
Calendarul concursului

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica concursului
Bibliografia concursului

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea structurii tridimensionale a moleculelor şi complexelor macromoleculare şi a interacţiunii acestora cu celula.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Postul este scos la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica concursului 
Bibliografia concursului

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie
 • Cunostinte teoretice despre functionarea microscoapelor electronice si despre tehnicile de microscopie electronica
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte avansate de operare calculator (cunosterea programelor de prelucrare grafica si/sau de programare este apreciata suplimentar)
 • Initiativa, perseverenta, flexibilitate si disponibilitate pentru lucrul in echipa multidisciplinara
 • Experienta relevanta intr-o pozitie similara este apreciata

Responsabilități principale:

 • operarea microscoapelor electronice
 • pregatirea probelor biologice pentru microscopie electronica si analiza imaginilor de crio-electrono-microscopie in vederea analizei structurale de inalta rezolutie
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile ȋn diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia 

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea veziculelor extracelulare ȋn patologie cardiovasculară.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.

Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-64-2018 cu titlul „Dezvoltarea de radiofarmaceutice si tehnici nucleare in oncologie, pentru imagistică si tratament personalizat la nivel molecular”, acronim ONCORAD a două posturi de asistent de cercetare  (specialitatea biolog, biochimist, medic, farmacist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată de 21 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu 7 ianuarie 2019) ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post – I
Fisa de post – II
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia – I
Tematica si bibliografia – II

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-35-2018  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, ARTEMIS a două posturi de asistent de cercetare  (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 23 luni, ȋncepȃnd cu 21 ianuarie 2019) ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post – I 
Fisa de post – II
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia – I
Tematica si bibliiografia – II

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0782, “Abordări inovative avansate pentru medicina regenerativă predictivă”, acronim – REGMED a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 3 octombrie 2018 – 01 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Bibiliografia Concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post – I
Fisa de post – II
Metodologie cadru
Tematica de concurs

 

In urma analizei dosarelor depuse, toti candidatii sunt eligibili.

Calendarul actualizat al probelor de concurs va fi publicat la data de 07.11.2018

Calendarul probelor

Rezultate preliminare

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru cercetarea biomedicala
 • Cunoasterea tematicii – cunostinte teoretice de biologie celulara si moleculara
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC
 • Alte cerințe, specifice posturilor, prevazute în anunțul de concurs.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

Responsabilități principale:

 • pregatirea probelor biologice, tehnici de biologie celulara si moleculara, analiza si interpretarea rezultatelor;

 

Notă:

Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 20.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru a trei posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769, “ Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular”, acronim – ONCORAD a trei posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Biolologie Celulară. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 21 septembrie 2018 – 22 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru cercetarea biomedicala
 • Cunoasterea tematicii – cunostinte teoretice de biologie celulara si moleculara
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC
 • Alte cerințe, specifice posturilor, prevazute în anunțul de concurs.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

Responsabilități principale:

 • pregatirea probelor biologice, analiza si interpretarea rezultatelor obtinute in variate tehnici de biologie celulara si moleculara (doua posturi);
 • utilizarea animalelor de laborator in experimente (un post).

 

Notă:

 1. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 15.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile ȋn diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea veziculelor extracelulare ȋn patologie cardiovasculară.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Postul este scos la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie
 • Cunostinte teoretice despre functionarea microscoapelor electronice si despre tehnicile de microscopie electronica
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte avansate de operare calculator (cunosterea programelor de prelucrare grafica si/sau de programare este apreciata suplimentar)
 • Initiativa, perseverenta, flexibilitate si disponibilitate pentru lucrul in echipa multidisciplinara
 • Experienta relevanta intr-o pozitie similara este apreciata

Responsabilități principale:

 • operarea microscoapelor electronice
 • pregatirea probelor biologice pentru microscopie electronica si analiza imaginilor de crio-electrono-microscopie in vederea analizei structurale de inalta rezolutie
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocupare a două posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea structurii tridimensionale a moleculelor şi complexelor macromoleculare şi a interacţiunii acestora cu celula.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019