Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 19 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Bibliografia concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica concursului

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 20 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Bibliografia de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica de concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de asistent de cercetare, postdoctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de responsabil aplicaţii, postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 28 luni) poziţiile 1, 2 şi 3 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Responsabilităţile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

Poziţia 1 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări epigenetice

Poziţia 2 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de toxicoproteomică

Poziţia 3 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de imunotoxicologie

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  11 martie – 9 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

 

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere 
Fisa de post 1
Fisa de post 2
Fisa de post 3
Tematica si bibliografie
Metodologie cadru 
Calendarul probelor de concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 1 post de responsabil aplicaţii, doctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 28 luni) poziţia 4 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de imunotoxicologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  11 martie –9 aprilie 2019,  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Tematica si bibliografie
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post
Metodologie cadru 

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 21 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 7 februarie 2019 – 8 martie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Bibliografia concursului
Tematica de concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341Platformă multidisciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în domeniul dermatooncologiei și dermatopatologiei oncologice (acronim PATHDERM) a unui post de cercetător ştiinţific grad III, postdoctorand (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 28 februarie 2019 – 29 martie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Metodologie cadru 
Tematica de concurs generala
Bibliografia de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Fisa de post CS III
Declaratie pe proprie raspundere
Calendarul probelor de concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de economist

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5,  avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de economist ȋn cadrul Compartimentului Administrativ (durată nedeterminată; normă ȋntreagă 8 ore / zi, 40 ore / săptămȃnă).  Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată ai unei facultăţi de Stiinţe Economice,. Dosarul cuprinzând CV format EuroPass, copii după diplomele de studii, adeverinţă de vechime în muncă (dacă este cazul) şi copia cărţii de identitate, se va depune la biroul personal zilnic între orele 13:00 – 15:00 în perioada 01.03.2019 – 30.03.2019.

Metodologie cadru  
Tematica de concurs
Bibliografie-concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa postului
Calendarul probelor de concurs