Go to Top

Arhiva anunturi

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Pentru Laboratorul Patologie Ultrastructurală:

 1. Cercetător științific gradul I (specialitatea medicină) – 1 post
  Fișa postului

Pentru Laboratorul Biologie Celulară:

 1. Cercetător științific gradul II (specialitatea chimist / biochimist) – 1 post
  Fișa postului

Pentru Laboratorul Biochimie-Proteomică:

 1. Cercetător științific gradul II (specialitatea medicină) – 1 post
  Fișa postului
 2. Cercetător științific gradul II (specialitatea biochimist / biolog) – 1 post
  Fișa postului
 3. Cercetător științific (specialitatea biochimist / biolog) – 1 post
  Fișa postului

Pentru Laboratorul Imunobiologie:

 1. Cercetător științific gradul I (specialitatea biochimist) – 1 post
  Fișa postului
 2. Cercetător științific gradul II (specialitatea biochimist) – 1 post
  Fișa postului

Pentru Laboratorul Radiobiologie:

 1. Cercetător științific gradul II (specialitatea medicină) – 1 post
  Fișa postului
 2. Cercetător științific (specialitatea medicină veterinară ) – 1 post
  Fișa postului

Pentru Laboratorul Histopatologie şi Imunohistochimie:

 1. Cercetător științific gradul I (specialitatea medicină) – 2 posturi
  Fișa postului

Pentru Biobază:

 1. Cercetător științific (specialitatea medicină veterinară ) – 1 post
  Fișa postului

               Eligibilitate administrativa – comisia 1 (Biologie, Biochimie)

              Rezultate preliminare comisia 1

              Eligibilitate administrativa – comisia 2 (Medicina)

              Rezultate preliminare comisia 2

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 02 octombrie 2019 –  31 octombrie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

                 Tematica şi bibliografia concursului CS
                 Calendarul probelor de concurs CS
                 Calendarul probelor de concurs CS I si CS II
                 Cerere de inscriere la concurs
                 Declaratie pe proprie raspundere
                 Metodologie cadru concurs ocupare posturi cercetare-2019

 

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de auditor intern 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de auditor intern ȋn cadrul Compartimentului Administrativ (durată nedeterminată; normă ȋntreagă 8 ore / zi, 40 ore / săptămȃnă). Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată. Dosarul cuprinzând CV format EuroPass, copii după diplomele de studii, adeverinţă de vechime în muncă (dacă este cazul), copia cărţii de identitate, precum şi alte documente relevante se va depune la biroul resurse umane zilnic între orele 13:00 – 15:00 în perioada 30.08.2019 – 28.09.2019.

 

Metodologie cadru
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect REDBRAIN

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), a doua posturi de cercetator stiintific, postdoctorand, specialitatea biolog, biochimist, farmacist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată aprox. 12 luni (pâna la incheierea proiectului în data de 31.08.2020). Documentația pentru concurs se transmite ȋn perioada 7 august 2019 – 5 septembrie 2019 prin email (antonio.cuadrado@uaem.es, gina.manda@gmail.com, redbrain@ivb.ro). Detalii suplimentare privind cerintele posturilor se găsesc la www.redbrain.ro.

Descriere post cercetator stiintific – prima pozitie
Descriere post cercetator stiintific – a doua pozitie

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA – P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală” a unui post de de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 16 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 30.07.2019 – 28.08.2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Juridic.

Metodologie cadru
Tematica concursului
Bibliografia concursului
Calendarul probelor de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post

 

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de economist

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de economist debutant ȋn cadrul Compartimentului Achiziţii Publice (durată nedeterminată; normă ȋntreagă 8 ore / zi, 40 ore / săptămȃnă). Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată ai unei facultăţi de Stiinţe Economice,. Dosarul cuprinzând CV format EuroPass, copii după diplomele de studii, adeverinţă de vechime în muncă (dacă este cazul) şi copia cărţii de identitate, se va depune la biroul juridic zilnic între orele 13:00 – 15:00 în perioada 30.07.2019 – 28.08.2019.

Metodologie cadru
Calendarul probelor de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Fisa de post
Declaratie pe propria raspundere

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 18 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 mai 2019 – 25 iunie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Tematica concursului 
Bibliografia concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Calendarul probelor

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect REDBRAIN

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), a unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, specialitatea medic veterinar, biolog, biochimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată aprox. 14 luni (pâna la incheierea proiectului în data de 31.08.2020). Documentația pentru concurs se transmite, ȋn perioada 27 mai 2019 – 25 iunie 2019, prin email (redbrain@ivb.ro, antonio.cuadrado@uaem.es). Detalii suplimentare se găsesc la www.ivb.ro și www.redbrain.ro.

 

 

 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 19 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Bibliografia concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica concursului
Calendarul probelor

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 20 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Bibliografia de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica de concurs
Calendarul probelor

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de asistent de cercetare, postdoctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de responsabil aplicaţii, postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 28 luni) poziţiile 1, 2 şi 3 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Responsabilităţile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

Poziţia 1 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări epigenetice

Poziţia 2 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de toxicoproteomică

Poziţia 3 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de imunotoxicologie

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  11 martie – 9 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

 

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere 
Fisa de post 1
Fisa de post 2
Fisa de post 3
Tematica si bibliografie
Metodologie cadru 
Calendarul probelor

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 1 post de responsabil aplicaţii, doctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 28 luni) poziţia 4 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de imunotoxicologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  11 martie –9 aprilie 2019,  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Tematica si bibliografie
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post
Metodologie cadru 

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 21 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 7 februarie 2019 – 8 martie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Bibliografia concursului
Tematica de concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341Platformă multidisciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în domeniul dermatooncologiei și dermatopatologiei oncologice (acronim PATHDERM) a unui post de cercetător ştiinţific grad III, postdoctorand (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 28 februarie 2019 – 29 martie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Metodologie cadru 
Tematica de concurs generala
Bibliografia de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Fisa de post CS III
Declaratie pe proprie raspundere
Calendarul probelor de concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de economist

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5,  avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de economist ȋn cadrul Compartimentului Administrativ (durată nedeterminată; normă ȋntreagă 8 ore / zi, 40 ore / săptămȃnă).  Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată ai unei facultăţi de Stiinţe Economice,. Dosarul cuprinzând CV format EuroPass, copii după diplomele de studii, adeverinţă de vechime în muncă (dacă este cazul) şi copia cărţii de identitate, se va depune la biroul personal zilnic între orele 13:00 – 15:00 în perioada 01.03.2019 – 30.03.2019.

Metodologie cadru  
Tematica de concurs
Bibliografie-concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa postului
Calendarul probelor de concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 23 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 20 decembrie 2018 – 18 ianuarie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Bibliografia concursului

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341Platformă multidisciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în domeniul dermatooncologiei și dermatopatologiei oncologice (acronim PATHDERM) a unui post de cercetător ştiinţific grad III, postdoctorand (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) şi a unui post de asistent de cercetare, doctorand (biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 noiembrie 2018 – 13 decembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post asistent de cercetare
Fisa de post CS III
Tematica concursului
Metodologia cadru
Bibliografia concursului

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de director economic

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical anunță scoaterea la concurs a postului de director economic.  Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 06 noiembrie 2018 – 05 decembrie 2018 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Metodologia cadru
Fisa de post
Calendarul concursului

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica concursului
Bibliografia concursului

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea structurii tridimensionale a moleculelor şi complexelor macromoleculare şi a interacţiunii acestora cu celula.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Postul este scos la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica concursului 
Bibliografia concursului

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie
 • Cunostinte teoretice despre functionarea microscoapelor electronice si despre tehnicile de microscopie electronica
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte avansate de operare calculator (cunosterea programelor de prelucrare grafica si/sau de programare este apreciata suplimentar)
 • Initiativa, perseverenta, flexibilitate si disponibilitate pentru lucrul in echipa multidisciplinara
 • Experienta relevanta intr-o pozitie similara este apreciata

Responsabilități principale:

 • operarea microscoapelor electronice
 • pregatirea probelor biologice pentru microscopie electronica si analiza imaginilor de crio-electrono-microscopie in vederea analizei structurale de inalta rezolutie
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile ȋn diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post 
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia 

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea veziculelor extracelulare ȋn patologie cardiovasculară.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.

Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-64-2018 cu titlul „Dezvoltarea de radiofarmaceutice si tehnici nucleare in oncologie, pentru imagistică si tratament personalizat la nivel molecular”, acronim ONCORAD a două posturi de asistent de cercetare  (specialitatea biolog, biochimist, medic, farmacist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată de 21 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu 7 ianuarie 2019) ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post – I
Fisa de post – II
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia – I
Tematica si bibliografia – II

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-35-2018  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, ARTEMIS a două posturi de asistent de cercetare  (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 23 luni, ȋncepȃnd cu 21 ianuarie 2019) ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 19 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Calendarul probelor 
Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspudnere
Fisa de post – I 
Fisa de post – II
Metodologia cadru
Tematica si bibliografia – I
Tematica si bibliiografia – II

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0782, “Abordări inovative avansate pentru medicina regenerativă predictivă”, acronim – REGMED a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 3 octombrie 2018 – 01 noiembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Bibiliografia Concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post – I
Fisa de post – II
Metodologie cadru
Tematica de concurs

 

In urma analizei dosarelor depuse, toti candidatii sunt eligibili.

Calendarul actualizat al probelor de concurs va fi publicat la data de 07.11.2018

Calendarul probelor

Rezultate preliminare

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru cercetarea biomedicala
 • Cunoasterea tematicii – cunostinte teoretice de biologie celulara si moleculara
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC
 • Alte cerințe, specifice posturilor, prevazute în anunțul de concurs.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

Responsabilități principale:

 • pregatirea probelor biologice, tehnici de biologie celulara si moleculara, analiza si interpretarea rezultatelor;

 

Notă:

Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 20.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru a trei posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769, “ Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular”, acronim – ONCORAD a trei posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Biolologie Celulară. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 21 septembrie 2018 – 22 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru cercetarea biomedicala
 • Cunoasterea tematicii – cunostinte teoretice de biologie celulara si moleculara
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC
 • Alte cerințe, specifice posturilor, prevazute în anunțul de concurs.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

Responsabilități principale:

 • pregatirea probelor biologice, analiza si interpretarea rezultatelor obtinute in variate tehnici de biologie celulara si moleculara (doua posturi);
 • utilizarea animalelor de laborator in experimente (un post).

 

Notă:

 1. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 15.01.2019

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile ȋn diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea veziculelor extracelulare ȋn patologie cardiovasculară.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Postul este scos la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA –  P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie
 • Cunostinte teoretice despre functionarea microscoapelor electronice si despre tehnicile de microscopie electronica
 • Limba engleza – nivel avansat
 • Cunostinte avansate de operare calculator (cunosterea programelor de prelucrare grafica si/sau de programare este apreciata suplimentar)
 • Initiativa, perseverenta, flexibilitate si disponibilitate pentru lucrul in echipa multidisciplinara
 • Experienta relevanta intr-o pozitie similara este apreciata

Responsabilități principale:

 • operarea microscoapelor electronice
 • pregatirea probelor biologice pentru microscopie electronica si analiza imaginilor de crio-electrono-microscopie in vederea analizei structurale de inalta rezolutie
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

Anunț de concurs pentru ocupare a două posturi de asistent de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală
 • Cunostinte teoretice de biologie celulară şi moleculară
 • Limba engleză – nivel avansat
 • Cunostinte de baza operare PC

 

 

Responsabilități principale:

 • pregătirea probelor biologice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute ȋn variate tehnici de biologie celulară şi moleculară pentru investigarea structurii tridimensionale a moleculelor şi complexelor macromoleculare şi a interacţiunii acestora cu celula.
 • cele prevăzute ȋn fişa de post

 

 

– CV format EUROPASS (semnat),

– copii ale cărtii de identitate

– copii legalizate ale diplomelor de studii ,

– o scrisoare de intenție,

– o scrisoare de recomandare,

– alte documente conform metodologiei de concurs.

 

 

Notă:

 1. Doar candidații ce vor obține minim 5 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă, practică şi interviu.
 2. Posturile trebuie ocupate, conform contractului, pȃnă la data de 01.01.2019

 

 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Pentru Laboratorul Biologie Celulară:

A două posturi asistent de cercetare, cu normă întreagă (7h/zi), pe o perioadă determinată de 12 luni, între ianuarie 2018 decembrie 2018 și , cu posibilitate de prelungire. Condițiile de angajare sunt cele prevazute în contractul colectiv de muncă și anexa.

 

Contextul desfășurării activității

Pozițiile vacante sunt disponibile în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2016-1932 (Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Proiect experimental – demonstrativ), cu titlul „Evaluarea chimerismului ARN prin procedura PCR digital pentru a diagnostica rezultatul transplantului de celule stem hematopoietice”.

 1. Calendarul concursului
 2. Fișa posturilor
 3. Dosarul de concurs
 4. Tematicile de concurs şi bibliografia minimală
 5. Metodologia concursului
 6. Cerere de ȋnscriere la concurs
 7. Calendarul probelor de concurs

 

Contact și depunere dosar:

Informatii suplimentare privind proiectul și cerințele candidaților se pot obține de la d-ul Valeriu Cismasiu (valeriu.cismasiu@ivb.ro). Informatii privind aspectele administrative ale concursului se pot obține de la Biroul Personal al institutului.

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 23 octombrie 2017 – 21 noiembrie 2017 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Toţi candidaţii înscrişi sunt eligibili pentru etapa următoare a concursului.

 

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi

Pentru Laboratorul Genetică Medicală:

Asistent cercetare cu studii superioare (specialitatea biolog/biochimist/medic) – 2 posturi cu normă întreagă (7h/zi), pe o perioadă determinată de 12 luni, între ianuarie 2018 decembrie 2018 și , cu posibilitate de prelungire. Condițiile de angajare sunt cele prevazute în contractul colectiv de muncă și anexa.

 

 1. Tematicile de concurs şi bibliografia minimală
 2. Calendarul concursului
 3. Fişa posturilor
 4. Metodologia concursului
 5. Cerere de ȋnscriere la concurs
 6. Calendarul probelor de concurs

Informatii suplimentare privind proiectul și cerințele candidaților se pot obține de la dna dr Sorina Mihaela Papuc (ela.papuc@ivb.ro).
Informatii privind aspectele administrative ale concursului se pot obține de la Biroul Personal al institutului.

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 25 octombrie 2017 – 23 noiembrie 2017 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

             Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent cercetare doctorand (specialitatea medicină; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni) ȋn Laboratorul de Biochimie.

Cerere de ȋnscriere la concurs 

Declarație pe proprie răspundere

Fișa de post

Metodologie cadru

Tematica concursului

Calendarul probelor

Bibliografia de concurs

 

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 01 august 2018 – 30 august 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.  

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

                     

                Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de responsabil aplicaţii, doctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 36 luni) ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

 

Cerere de inscriere la concurs

Declaratie pe proprie raspundere

Fisa de post

Metodologie cadru

Tematica concursului

Calendarul probelor 

Bibliografia de concurs

 

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 23 iulie 2018 – 21 august 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.