Go to Top

Dezvoltarea instituțională a INCD „Victor Babeș” dinspre performanță către excelență în sănătate

 

 

 

 

Acronim: PERFEXSAN

 

Perioada de derulare a proiectului: 16 octombrie 2018 – 10 decembrie 2020

 

Obiectivele şi direcțiile științifice prioritare urmărite de proiect

 

Etapele derulării proiectului

Etapa I – Inițierea implementării proiectului – termen: 29.11.2018

Etapa a II-a – Crearea contextului pentru creșterea performanței in INCD „Victor Babeş” – termen: 30.06.2019

Etapa a III-a – Creșterea vizibilității naționale și internaționale a INCD „Victor Babeş” – termen: 30.11.2019

Etapa a IV-a – Creșterea performantei instituționale prin eficientizarea valorificării rezultatelor – termen: 30.06.2020

Etapa a V-a – Dinspre performanță către excelență în cercetarea biomedicală – termen: 30.11.2020

 

Rezultate obținute