Go to Top

Welcome to ivb.ro

Infrastructure

Victor Babes Institute Infrastructure is prezented on the ERRIS Platform...

Read more about it

Projects funded through EU funds

The Victor Babes Institute is coordonator and partner in the following POSDRU EU funded programs ...

Read more about it

Upcoming events

Announcement

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018: Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 23 luni.Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 20 decembrie 2018 – 18 ianuarie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341 “Platformă multidisciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în domeniul dermatooncologiei și dermatopatologiei oncologice (acronim PATHDERM) a unui post de cercetător ştiinţific grad III, postdoctorand (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) şi a unui post de asistent de cercetare, doctorand (biolog, biochimist, chimist sau altă specializare relevantă pentru domeniul biomedical; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Imunobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 14 noiembrie 2018 – 13 decembrie 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Scoaterea la concurs a postului de director economic.  Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 06 noiembrie 2018 – 05 decembrie 2018 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Scoaterea la concurs a două posturi de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică...

Scoaterea la concurs a unui post de cercetător ştiinţific (specialitatea inginer, fizician, electronist, IT, biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevanta pentru operarea microscoapelor electronice de transmisie; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Postul este scos la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA - P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”...

Scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 24 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn Laboratorul de Patologie Ultrastructurală. Posturile sunt scoase la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0527 Dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile ȋn diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii aterosclerotice – BIOVEA - P1 – ”Identificarea de vezicule extracelulare circulante ca biomarkeri pentru boala aterosclerotica coronariana experimentală”....

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-64-2018 cu titlul „Dezvoltarea de radiofarmaceutice si tehnici nucleare in oncologie, pentru imagistică si tratament personalizat la nivel molecular”, acronim ONCORAD a două posturi de asistent de cercetare...

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-35-2018 Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, ARTEMIS a două posturi de asistent de cercetare...

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0782, “Abordări inovative avansate pentru medicina regenerativă predictivă”, acronim – REGMED a două posturi de asistent de cercetare ...

Scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769, “ Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular”, acronim – ONCORAD a trei posturi de asistent de cercetare ...

Partners