Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 1 post de responsabil aplicaţii, doctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 48 ore/lună, durată determinată 19 luni) poziţia 4 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de imunotoxicologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  10 ianuarie –8 februarie 2020,  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Metodologie cadru pentru concurs
Fisa de post
Declaratie pe proprie raspundere
Cerere de inscriere la concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea  unui post de economist ȋn cadrul Compartimentului Adminstrativ

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de economist ȋn cadrul Compartimentului Adminstrativ (durată nedeterminată; normă ȋntreagă 8 ore / zi, 40 ore / săptămȃnă). Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată ai unei facultăţi de Stiinţe Economice,. Dosarul cuprinzând CV format EuroPass, copii după diplomele de studii, adeverinţă de vechime în muncă (dacă este cazul) şi copia cărţii de identitate, se va depune la biroul resurse umane zilnic între orele 13:00 – 15:00 în perioada 20.12.2019 – 18.01.2020.

Cerere de  înscriere
Fişa de post
Metodologie cadru
Tematica de concurs

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetator stiintific,
postdoctorand, proiect REDBRAIN

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD) a doua posturi de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, medic, farmacist, medic veterinar sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 7 luni (dar nu mai târziu de 31.08.2020). Dosarele de concurs se pot transmite zilnic prin email (gina.manda@gmail.com, antonio.cuadrado@uam.es), ȋn perioada 18 decembrie 2019 – 16 ianuarie 2020.

Descrierea postului

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769, “ Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular”, acronim – ONCORAD a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, medic, medic veterinar sau altă specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 12 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Biolologie celulară, neuroştiinţe şi miologie experimentală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 11 noiembrie 2019 – 10 decembrie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Fisa de post asistent de cercetare
Metodologie cadru pentru concurs 
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Tematicile de concurs si bibliografia minimala
Calendarul probelor