Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

             Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent cercetare doctorand (specialitatea medicină; normă ȋntreagă, durată determinată 36 luni) ȋn Laboratorul de Biochimie.

Cerere de ȋnscriere la concurs 

Declarație pe proprie răspundere

Fișa de post

Metodologie cadru

Tematica concursului

Calendarul probelor

Bibliografia de concurs

 

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 01 august 2018 – 30 august 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.  

 

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand

 

                     

                Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de responsabil aplicaţii, doctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 36 luni) ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

 

Cerere de inscriere la concurs

Declaratie pe proprie raspundere

Fisa de post

Metodologie cadru

Tematica concursului

Calendarul probelor 

Bibliografia de concurs

 

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 23 iulie 2018 – 21 august 2018, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.