Go to Top

Anunt concurs

     Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific,proiect REDBRAIN

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de
CD) a două posturi de cercetător științific ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, medic, farmacist, sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată de aproximativ 10 luni (dar nu mai târziu de 31.08.2021). Un post se adreseaza post-doctoranzilor, iar al doilea post se adreseaza doctoranzilor.

Dosarele de concurs se pot transmite zilnic prin email (gina.manda@gmail.com, antonio.cuadrado@uam.es), ȋn perioada 3 septembrie 2020 – 2 octombrie 2020.

Doctoral position in neurosciences
Postdoctoral position in neurosciences

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand/postdoctorand

 

               Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de responsabil aplicaţii, doctorand/postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea farmacologie; timp parţial 48 ore/lună, durată determinată 13 luni) poziţia 2 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de toxicoproteomică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 10 iunie – 09 iulie 2020  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post
Metodologie cadru
Calendar concurs
Cerere de inscriere la concurs