Go to Top

Anunt concurs

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 21 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 7 februarie 2019 – 8 martie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

 

Cerere de inscriere
Declaratie pe propria raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Bibliografia concursului
Tematica de concurs