Go to Top

Anunt concurs

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, doctorand/postdoctorand

 

               Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de responsabil aplicaţii, doctorand/postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea farmacologie; timp parţial 48 ore/lună, durată determinată 13 luni) poziţia 2 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de toxicoproteomică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 10 iunie – 09 iulie 2020  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post
Metodologie cadru
Calendar concurs
Cerere de inscriere la concurs