Go to Top

Anunt concurs

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 18 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 mai 2019 – 25 iunie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

Tematica concursului 
Bibliografia concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru
Calendarul probelor

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect REDBRAIN

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), a unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, specialitatea medic veterinar, biolog, biochimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată aprox. 14 luni (pâna la incheierea proiectului în data de 31.08.2020). Documentația pentru concurs se transmite, ȋn perioada 27 mai 2019 – 25 iunie 2019, prin email (redbrain@ivb.ro, antonio.cuadrado@uaem.es). Detalii suplimentare se găsesc la www.ivb.ro și www.redbrain.ro.

 

 

 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea capacității de cercetare translațională: dezvoltarea de vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică a unui post de asistent de cercetare (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 19 luni cu posibilitate de prelungire) ȋn cadrul Laboratorului Patologie Ultrastructurală. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Bibliografia concursului
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica concursului
Calendarul probelor

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect ARTEMIS

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului PCCDI-35-2018:  Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale, acronim ARTEMIS a unui post de cercetator stiintific  ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: specialitatea biolog, biochimist, biofizician, medic sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; postdoctorand; normă ȋntreagă, durată determinată 20 luni. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 martie 2019 – 25 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane. 

Bibliografia de concurs
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post 
Metodologie cadru 
Tematica de concurs
Calendarul probelor

 

 

Anunț de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de asistent de cercetare, postdoctorand

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de responsabil aplicaţii, postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie; timp parţial 28 ore/lună, durată determinată 28 luni) poziţiile 1, 2 şi 3 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Responsabilităţile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

Poziţia 1 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări epigenetice

Poziţia 2 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de toxicoproteomică

Poziţia 3 – iniţiere şi menţinere culturi celulare, determinări de imunotoxicologie

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada  11 martie – 9 aprilie 2019, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

 

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere 
Fisa de post 1
Fisa de post 2
Fisa de post 3
Tematica si bibliografie
Metodologie cadru 
Calendarul probelor