Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

INCD Victor BabesInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII INCD VICTOR BABEŞ PENTRU CERCETARE AVANSATĂ ÎN MEDICINA CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională