Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect REDBRAIN

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), a unui post de cercetator stiintific, post-doctorand, specialitatea biolog, biochimist, farmacist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată de aproximativ 2 luni (pâna la incheierea proiectului în data de 31.08.2022). Documentația pentru concurs se transmite ȋn perioada 5 mai 2022 – 03 iunie 2022 prin email (gina.manda [at] gmail.com, gina.manda[ at] ivb.ro). Detalii suplimentare privind cerintele posturilor se găsesc la www.ivb.ro și www.redbrain.ro.

Postdoctoral position in neurosciences
Fisa de post postdoc
en_USEnglish