Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de tehnician

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului “Algia bucală nespecifică-abordare multidisciplinară pentru diagnostic și monitorizare”, acronim BMS_BIOMARKERS, finanțat prin PN-III-P2-2.1-PED-2019- 1339, Contract 564PED/ 2021 a unui post de tehnician ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: studii superioare în domeniul biomedical (student in anii 4 sau 5 la facultate de Medicina / Biologie / (Bio)Chimie); jumătate de normă, durată determinată de 2 luni. Dosarele de concurs se pot se pot depune zilnic ȋn perioada 29 august – 27 septembrie 2022 , ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Fisa de post
Metodologie cadru concurs
Tematica de concurs si bibliografia
Calendarul probelor de concurs
Evaluarea eligibilitatii administrative
en_USEnglish