Projects

Heter-Omics 2

Proiect COFUND-ERANETE-RARE 3-HETER-OMICS-2, contract 88/2019

PNRR-III-C9-2022 – I5

Crearea, Operaționalizarea și Dezvoltarea Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului" (CNCC)

Project 09 ELI

Advanced biological methods for investigating stress responses of normal and pre-leukemic cells under irradiation at ELI-NP – applications for astrobiology and FLASH radiotherapy / CELLI

Nanother

Strategie teranostică avansată în cancer care combină terapia fotodinamică și nanosistemele

Project 13 ELI

Development of the national technological platform for investigating the interaction of complex biological systems with space radiations in the context of ELI-NP

Excelsan

Dezvoltarea excelenței INCD „Victor Babeș” în cercetarea pentru sănătate

Proiecte cofinantate din Fondul Social European Programul Operational Competitivitate (POC)

Intelbiomed

(Proiect P_40_197): Implementarea expertizei de crecetare biomedicală prin transfer de cunoştinţe către mediul privat pentru validarea de produse şi servicii în domeniile bitotehnologiii medicale şi sănătate

Redbrain

 (Proiect P_37_732) : Transfer de cunoștințe în domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate în boli neurodegenerative – semnătura factorului de transcripție Nrf2 pentru diagnostic și terapie