Infrastructura

Laboratoare

Proiecte

red_1314_oct

COST ACTION CA 20121:

MC/WG/ Scientific Meeting

13-14 October 2022

ANUNT-IPCVBI-2023

International Pathology Conference of the Victor Babeș Institute 2 - 4 November 2023
Bucharest

cardio_wkshop

Cardiovascular workshop

header

Book of Abstracts

International Pathology Conference
17 - 19 November 2022
Bucureşti

Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi de conducere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi: Şef laborator biologie celulară neuroştiinţe şi miologie experimentală (1 post); Şef laborator patologie utrastructurală şi bioimagistică (1 post); Şef laborator biochimie proteomică (1 post); Şef laborator radiobiologie (1 post); Şef laborator biobază (1 post); Şef laborator imunologie (1 post); Şef laborator genetică medicală (1 post); Şef laborator anatomie patologică (1 post);  secretar ştiinţific (1 post)…

Anunț de concurs pentru ocupare post de biostatistician/
bioinformatician

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, anunță scoaterea la concurs anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului EEA-RO-NO-2018-0573 , a unui post de unui post de responsabil aplicatii statistice si bioinformatice …

Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de cercetator stiintific, postdoctorand

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 ”…

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de tehnician

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului “Algia bucală nespecifică-abordare multidisciplinară pentru diagnostic și monitorizare”, acronim  BMS_BIOMARKERS, finanțat prin PN-III-P2-2.1-PED-2019- 1339, Contract 564PED/ 2021 a unui post de tehnician …

[covid-data]

[covid-data]

ro_RORomanian