Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent de cercetare, doctorand/postdoctorand

 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de responsabil aplicaţii, doctorand/postdoctorand (asimilat unor posturi de asistent cercetare, CS, CS II specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie/farmacie; timp parţial 12 ore/lună, durată determinată de cca. 11 luni) poziţiile 1 și 3 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de toxicoproteomică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 24 august – 22 septembrie 2021  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere
Metodologie cadru
Fisa de post postdoctorand poz 1
Fisa de post postdoctorand poz 3
ro_RORomanian