Proiecte

Project 13 ELI

Development of the national technological platform for investigating the interaction of complex biological systems with space radiations in the context of ELI-NP

Heter-Omics 2

Proiect COFUND-ERANETE-RARE 3-HETER-OMICS-2, contract 88/2019

Excelsan

Dezvoltarea excelenței INCD „Victor Babeș” în cercetarea pentru sănătate

Project 09 ELI

Advanced biological methods for investigating stress responses of normal and pre-leukemic cells under irradiation at ELI-NP – applications for astrobiology and FLASH radiotherapy / CELLI

Nanother

Strategie teranostică avansată în cancer care combină terapia fotodinamică și nanosistemele

Proiecte cofinantate din Fondul Social European Programul Operational Competitivitate (POC)

Intelbiomed

(Proiect P_40_197): Implementarea expertizei de crecetare biomedicală prin transfer de cunoştinţe către mediul privat pentru validarea de produse şi servicii în domeniile bitotehnologiii medicale şi sănătate

Redbrain

 (Proiect P_37_732) : Transfer de cunoștințe în domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate în boli neurodegenerative – semnătura factorului de transcripție Nrf2 pentru diagnostic și terapie