Protocol fotodinamic cu porfirine inovative și modulatori redox în patologia cutanată premalignă - demonstrare preclinică

PORPHYDERM

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0360

Număr contract: 637PED/2022

Program: Proiect Experimental Demonstrativ (PED)

Domeniu: 1.3 – Biotehnologii

Durata proiectului: 28.06.2022 – 27.06.2024 (24 luni)

 

 

Instituții partenere

Proiectul este implementat de un consortiu multidisciplinar care are o lungă istorie de colaborare și expertiză în dezvoltarea preclinică de porfirine noi pentru PDT, precum și în medicina și terapia redox.

  • Coordonator: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, Director de proiect: CSI Dr. Gina MANDA
  • Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Responsabil partener P1: Prof. Rica BOSCENCU
  • Partener 2: Biotehnos SA, Responsabil partener P2: CSI Dr. Laura OLARIU.

Buget

  • Valoarea totală de la buget: 598.795 RON
  • Valoarea totală a cofinanțării (surse proprii): 53.895 RON
  • Valoarea totală a Contractului: 652.690 RON

 

Rezumat

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea la nivel preclinic a unui protocol personalizat de terapie fotodinamică (PDT) utilizând fotosensibilizatori porfirinici inovativi și modulatori redox, formulați inteligent pentru tratamentul leziunilor cutanate premaligne, cum ar fi cheratoza actinica (AK). Proiectul se încadrează în tematica Bioeconomie – Biotehnologie.

Aplicația medicală va fi demonstrată utilizând celule și modele de șoareci. Se va investiga atât eficacitatea terapeutică, cât și aspectele toxicologice ale noului protocol PDT. Vom începe proiectul la nivelul TLR 2 – formularea tehnologiei/conceptului de produs, bazându-ne pe un portofoliu de șase brevete și expertiza echipei în domeniul PDT și al medicinei redox. Vom avansa prin TRL 3 – validarea conceptului experimental, prin studii in vitro si ex vivo utilizând linii celulare și explanturi de piele de la șoarece. Ne așteptam să ajungem la sfârșitul proiectului la TLR 4 – validarea în laborator a tehnologiei/metodei, prin testarea în model animal a unui protocol inovativ de keratoliză prin PDT, cu aplicație în AK, care are la bază fotosensibilizatori inovatori si modulatori redox

 

Obiective

Obiective principale

1) dezvoltarea de compuși porfirinici inovatori pentru PDT la nivelul pielii, pe baza portofoliului de compuși ai UMFCD;

2) formularea topică a compușilor porfirinici selectați și a modulatorilor redox pentru o penetrare îmbunătățită în piele și pentru realizarea unui PDT eficient în cheratoza actinica (AK);

3) dezvoltarea preclinica a unui protocol inovator de terapie fotodinamica (PDT) pentru keratoliză controlată în AK; 4) dezvoltarea preclinică a co-terapiilor redox care se adresează factorului de transcripție NRF2 pentru îmbunătățirea PDT în AK sau pentru protejarea țesutului normal adiacent.

 

Obiective secundare

1) Diseminare prin brevete, publicații și comunicări;

2) Transfer de tehnologie către IMM-ul participant;

3) Dezvoltarea serviciilor de cercetare biomedicală în domeniul terapiei onco-dermatologice;

4) Metodele chimiei verzi aplicate în tehnologiile de obținere a compușilor bioactivi din plante;

5) Formarea și dezvoltarea carierei pentru tinerii cercetători; 4) promovarea proiectelor către mediul academic, dermatologi, industria farmaceutică și publicul larg.

Schema studiului

Rezultatele estimate

1) Cel puțin 2 compuși porfirinici noi pentru tratamentul cheratozei actinice (AK) cu proprietăți îmbunătățite în comparație cu fotosensibilizatorii comerciali. Sunt de așteptat îmbunătățiri în ceea ce privește amfifilicitatea, fluorescența pentru imagistica in vivo, randamentul semnificativ de oxigen singlet pentru PDT și stabilitatea bună / păstrarea proprietăților fotodinamice în formularea topică a fotosensibilizatorilor.

2) Specificații tehnice pentru toți compușii porfirinici și fitocompușii formulați, precum și pentru protocolul PDT selectat și rezultatul acestuia la șoarecii cu AK.

3) Documentația pentru cel puțin 3 cereri de brevet, depusă la Oficiul Român de Brevete și Mărci.

4) Doi compuși porfirinici înregistrați la Agenția Europeană pentru Produse Chimice.

5) Cel puțin 2 publicații în reviste cu factor de impact > 4 și cel puțin 2 comunicări la congrese relevante din domeniul dermatologiei, toxicologiei și biologiei redox (luăm în considerare că rezultatele asociate brevetului nu trebuie publicate anterior).

6) Un workshop organizat la finalul proiectului pentru prezentarea rezultatelor părților interesate (mediul academic, dermatologi și IMM-uri farmaceutice).

7) Noi servicii de cercetare privind testarea preclinică a noilor strategii PDT în dermatologie, care urmează să fie implementate la: IVB (PDT pe celule tumorale și animale mici de laborator) și la BTH (PDT in vitro pe celule relevante pentru piele, proces tehnologic pentru formularea de porfirine și modulatori redox fotochimici), care urmează să fie publicate în eERIS.

8) Dezvoltare detaliată și strategie de piață, profitând și de Acțiunea COST CA20121 care creează cadrul de colaborare cu IMM-urile farmaceutice din medicina redox și farmaceutică.

9) Pagina web și canale de media dedicate pentru promovarea cunoștințelor generate în proiect către specialiști, industria farmaceutică și publicul larg.

ro_RORomanian