Anunț de concurs pentru ocuparea de posturi pentru cercetare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Pentru Laboratorul Genetică Medicală:

  1. Cercetător științific gradul II (specialitatea biologie / biochimie) – 1 post

Pentru Laboratorul Anatomie Patologică:

  1. Cercetător științific gradul I (specialitatea medicină) – 1 post

Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 11 august 2021 –  09 septembrie 2021, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

 

pdf-file
Declaratie pe propria raspundere
pdf-file
Metodologie cadru
pdf-file
Fisa de post Anatomie Patologica
pdf-file
Fisa de post Genetica Medicala
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie GDPR
Lista documentelor pentru dosar
Calendarul probleor de concurs
Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare doctorand

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-35-2018 Maparea genomică a populaţiei din zonele contaminate radioactiv şi cu metale grele în vederea creşterii securităţii naţionale”, ARTEMIS a unui post de asistent de cercetare doctorand  (specialitatea biolog, biochimist, chimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată 23 luni) ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 02 iulie – 31 iulie 2021, ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

pdf-file
Calendarul probelor de concurs
pdf-file
Metodologie cadru
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere
Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific post-doctoral cu normă parțială de muncă, proiect REDBRAIN

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD) a două posturi de cercetător științific post-doctorand ȋn cadrul Laboratorului Radiobiologie: postul 1 – specialitatea medic (orice specialitate), experiență clinică de minim 2 ani, postul 2 – specialitatea biolog, biochimist, farmacist, sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; jumătate de normă, durată determinată de aproximativ 9 luni (dar nu mai târziu de 31.05.2022). Dosarele de concurs se pot transmite zilnic prin email (gina.manda [ at] gmail.com), ȋn perioada 30 iunie – 29 iulie 2020.

 

pdf-file
Fisa de post 1
pdf-file
Postdoctoral position 1 in neurosciences - Pozitia 1
Fisa de post 2
Postdoctoral position 1 in neurosciences - Pozitia 2

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent de cercetare, doctorand/postdoctorand

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs a două posturi de responsabil aplicaţii, doctorand/postdoctorand (asimilat unui post de asistent cercetare specialitatea medicină/biologie/(bio)chimie sau orice altă specialitate relevantă pentru domeniul biomedical; timp parţial 48 ore/lună, durată determinată de cca. 13 luni) poziţiile 1 și 3 ȋn cadrul proiectului “Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, Cod SMIS: P_40_197, din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte. Responsabilităţile în cadrul proiectului presupun iniţierea şi menţinerea de culturi celulare şi dozări de toxicoproteomică. Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 27 aprilie – 26 mai 2021  ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.

Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe proprie raspundere
Calendarul probelor de concurs
Fisa de post postdoctorand (poz 3)
Metodologie cadru
Tematica si bibliografie
Fisa de post postdoctorand (poz 1)
ro_RORomanian