Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de laborant

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor
Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101,
sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul
biomedical, anunță scoaterea la concurs a unui post de laborant (normă ȋntreagă,
durată determinata de 3 ani). Dosarele de concurs se pot depune zilnic ȋn perioada 13
martie 2023 – 11 aprilie 2023 ȋntre orele 13:00 – 15:00 la Biroul Resurse Umane.
Informaţii suplimentare la www.ivb.ro

Fisa de post
Cerere de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere
Metodologia cadru
Calendarul concursului
Tematica si bibliografia concurs laborant
ro_RORomanian