Evaluarea profilului kinomic și miRNomic, pentru explorarea de noi ținte moleculare și terapii combinatorii în glioblastom; abordări omice

            Proiectul propus prin scopul și obiectivele stabilite se încadrează în Obiectivul 1 al propunerii de Program Nucleu, Identificarea și/sau validarea de ținte moleculare în patologia tumorală și degenerative și se va derula în cadrul Laboratorului de Biochimie-Proteomică din INCD Victor Babeş.

            Proiectul are ca scop evaluarea profilului kinomic și miRNomic, în vederea exploatării de noi ținte moleculare în terapii combinatorii – inhibitori kinazici: de sinteză și compuși naturali bioactivi. Acest studiu se va realiza prin evaluarea impactului modulării unor noduri de semnalizare asupra țintelor proteice și a reglatorilor epigenetici -miRNA- în glioblastom (GBM).

Unele dintre cele mai importante cascade de semnalizare dereglate în GBM sunt PI3K/Akt/mTOR și MAPK; activarea acestora conduce la dezvoltarea rezistenței la medicamente. Datorită funcției de reglare posttranscripțională miRNAs joacă un rol central în procesul de semnalizare.

            Proiectul propune o abordare sistemică ce cuprinde evaluarea dereglării rețelelor de semnalizare, privind noul concept de relaționare dintre molecule cheie de semnalizare și miRNA. Studiul dereglarii miRNA in raport cu semnalizarea in glioblastom ar putea oferi o noua perspectiva pentru terapii inovatoare combinatorii, conventionale si pe baza de compusi naturali bioactivi.

          Elemente de noutate și originalitate sunt oferite de generarea unor paneluri de molecule de semnalizare selectate în urma modulării unor nodurilor cheie ale rețelelor de semnalizare prin blocanti de sinteza sau compusi naturali bioactivi. Datele vor genera harti de semnalizare comparative intre activitatea bazala si cea modificată, indusă experimental. Aceasta abordare sistemică reprezinta o noutate in domeniul stiintelor vietii: corelatia dintre proteine de semnalizare, si miRNA selectate, profilul kinomic și miRNomic, creând cadrul pentru o viitoare confirmare/validare a lor ca posibile tinte in terapii combinatorii tintite/personalizate.

Obiectivul1

Elaborarea modelelor conceptuale pentru abordări proteomice, transcriptomice și epigenetice. Proiectarea și dezvoltarea metodelor și modelelor experimentale. Selectarea și dezvoltarea culturilor celulare primare derivate din țesut tumoral și a liniilor celulare standardizate.

Obiectivul2

Evaluarea profilului kinomic în urma modulării semnalizării intracelulare:

– analiza unui panel de receptori de suprafață implicați în patogenia glioblastomului prin abordări proteomice multiplex.

– analiza nodurilor de semnalizare: proteine totale și fosforilate;

– modularea semnalizării prin inhibiție de PI3K si MAPK.

Obiectivul3

Evaluarea profilului miRNomic în urma modulării semnalizării intracelulare:

– identificarea miRNA-urilor reglatoare a mecanismelor epigenetice (screening-ul high-throughput pentru miARN);

– evaluarea modificarilor epigenetice la nivelul ADN-ului genomic;

– analiza gradului de metilare globala/proteine implicate.

Obiectivul4

Compuși naturali bioactivi – modulatori epigenetici și de semnalizare. 

Obiectivul5

Validare, stabilirea de corelații și dezvoltarea unui potențial algoritm de terapie combinatorie în glioblastoame.

Obiective secundare

  • Implementarea conceptelor de profil kinomic/profil miRNomic ca abordare sistemica in evaluarea semnaturii moleculare a glioblastomului;
  • Configurarea de combinatii terapeutice: inhibitori kinazici de sinteza plus compusi naturali bioactivi;
  • Diseminarea rezultatelor obtinute prin publicatii si comunicari;
  • Instruirea prin cercetare a doctoranzilor si postdoctoranzilor implicati in proiect;
  • Stabilirea unor colaborari cu alte institute de cercetare si clinici de profil interesate in dezvoltarea si aplicarea acestor concepte inovative;
  • Dezvoltarea/stabilirea de cooperari internationale in domeniul proiectului pentru elaborarea de proiecte de cercetare comune
ro_RORomanian