POC- G ID: P_40_197 Cod My SMIS: 105631 Nr. Contract: 52/05.09.216

Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoştinţe către mediul privat pentru validarea de produse şi servicii în domeniile biotehnologii medicale şi sănătate INTELBIOMED
www.intelbiomed.ro

Proiectul are ca obiectiv general transferul de cunoștințe/expertiză și tehnologie de la INCD „Victor Babeș” catre întreprinderi private din sectorul producției și dezvoltării bioproduselor destinate îngrijirii sănătății, în vederea creșterii competitivității economice și științifice a acestora pe plan național și international. Proiectul va conduce astfel la creșterea gradului de valorificare socio-economica a rezultatelor cercetării într-un domeniu ce înregistrează un trend ascendent la nivel internațional, plasând INCD „Victor Babeș” într-o poziție cheie în economia bioproduselor.

Obiective strategice

 • Valorificarea potentialului/rezultatelor de CDI ale IVB in corelare cu necesitatile de CDI ale intreprinderilor din domeniul biotehnologiilor medicale şi farmaceutice (minimum 9 intreprinderi)
 • Dezvoltarea unui cadru funcțional de colaborare pe termen lung între IVB și mediul privat din domeniile biotehnologii medicale și sanatate.
 • Aplicarea directa a tehnologiilor si metodelor dezvoltate de IVB pentru asigurarea transferului tehnologic rapid si eficient catre industrie si integrarea acestora in produse noi/ optimizate, cu potential competitiv ridicat.
 • Valorificarea ariei de expertiza a colectivelor de cercetare prin implicarea lor directa in dezvoltarea/imbunatatirea de tehnologii si produse din domeniul biotehnologiilor biomedicale si farmaceutice identificate de intreprinderi ca fiind cerute pe piata.
 • Promovarea infrastructurii moderne de cercetare avansată în medicina celulară şi moleculară a IVB, platforma de biochimie/proteomica, genomica, imunologie, bio-imagistica celulara si moleculara, facilitati de culturi celulare, monitorizare in timp real, biobaza etc.
 • Asigurarea accesului întreprinderilor private (un numar de minimum 10) la experiența de specialitate și la facilitățile IVB, în scopul cresterii competitivitatii industriale prin inovare a intreprinderilor implicate in proiect.
Aceste obiective inscriu proiectul in domeniul major de aplicare a Strategiei Nationale pentru Competitivitate, precum si alte strategii sectoriale si regionale de inovare, prin dezvoltarea de noi metode, mijloace și produse biotehnologice eficiente atat in diagnostic cat și in terapie pentru medicina

Proiectul vizeaza

 • Dezvoltarea biotehnologiilor medicale bazate pe genomică, proteomică, epigenetica, imunotoxicologie și imagistica: terapii regenerative, bioterapeutice, nanobiotehnologii etc.;
 • investigarea bazelor moleculare ale evaluarii eficacitatii terapeutice și semnăturilor biochimice asociate;
 • Tehnici minim invazive și metode cantitative de vizualizare, imagistică, monitorizarea și evaluarea intervenției terapeutice, pe baza de bioproduse naturale
 • Dezvoltarea de biofarmaceutice prin țintirea unor procese biochimice specifice, explorarea de noi peptide, structuri moleculare și sisteme de livrare la nivel celular și intracelular.
 • Testarea preclinică și pregătirea testării clinice a produselor, sistemelor și metodelor bazate pe biotehnologii, ca etape ale lanțului de dezvoltare farmaceutică.
ro_RORomanian