Dezvoltarea unui produs inovativ bazat pe creșterea potențialului terapeutic a unor extracte obținute în cadrul CROMATEC PLUS SRL

Cod SMIS 2014+: 156316

Apel: POC/1033/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

– Proiect tehnologic inovativ –

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta produse noi inovative de tipul pudrelor din fructe ecologice obtinute din produse pomicole (arbusti fructiferi) cu functionalitate ridicata si impact in sectorul agroalimentar prin implementarea unei solutii tehnologice inovative de extractie, respectiv extractia cu CO2 supercritic. Extractia in fluide supercritice (SFE –„supercritical fluid extraction”) este o tehnologie emergenta de tip eco-friendly, foarte versatila pentru valorificarea superioara a surselor de compusi biologic activi.

ro_RORomanian