SANOMAT
Noi metodologii de diagnosticare si tratament: provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale

Proiect component 1

Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

Obiectiv general: Dezvoltarea de tehnologii de obţinere, analiză, testare şi optimizare de sisteme nanostructurate cu proprietăţi adecvate pentru utilizare în sisteme terapeutice antitumorale şi respectiv antiinfecţioase.

Obiective specifice:

 • Sinteza de nanoparticule de Fe3O4, MnFe2O4 şi Mn1-xZnxFe2O4 cu dimensiuni, forme şi magnetizări controlate, nanoparticule şi nanoclusteri metal sau metal/oxid, nanoparticule de funcţionalizate de oxid de vanadiu dopate cu Mn şi Fe cu superparamagnetism controlat, TiO2 cu proprietăţi adecvate pentru aplicaţii în terapia fotodinamică, oxid de grafenă biocompatibil funcţionalizat cu polimeri conjugaţi cu medicamente citostatice, ZnO şi MgO puri şi dopaţi cu ioni ai metalelor tranziţionale (Mn, Cu, Fe, Co), funcţionalizati cu compuşi de tip azol, pentru aplicaţii în terapii antiinfecţioase;
 • Sinteza de hidrogeluri cu proprietăţi foto-oxidative sau magnetice prin dispersarea în structura polimerică a hidrogelului a unor nanoparticule de TiO2 sau magnetită cu caracteristici convenabile;
 • Determinarea comportării în condiţii biologice in vitro a sistemelor nanostructurate realizate, urmărind aspecte legate de acţiunea citotoxică/citostatică, inducerea stresului oxidativ, internalizarea în celule;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

Proiect component 2

Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

Obiectiv general: dezvoltarea de demonstratori de biomateriale pentru o nouă generaţie de implanturi cu potenţial de transfer către operatori economici.

Obiective specifice:

 • Realizarea de aliaje Fe-Pd cu memoria formei şi suprafuncţionalizare anti-trombogenică/trombolitică destinare aplicaţiilor din medicina cardio-vasculară;
 • Generarea unor demonstratori de biomateriale ceramice pe baza de hidroxiapatită substituită cationic pentru proteze scaffold ceramice personalizate (fabricate prin additive manufacturing după model defect osos real) şi/sau biofuncţionalizări de implanturi dentare;
 • Probarea răspunsului biofuncţional (eliberare ioni cu potenţial terapeutic, citotoxicitate, osteogeneză, angiogeneză, reducerea speciilor reactive de oxigen, efect antimicrobian) prin realizatea de teste in vitro biologice complexe;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

Proiect componenT 3

Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

Obiectiv general: dezvoltarea de (bio)senzori selectivi şi sensibili pentru (i) monitorizarea biodisponibilităţii compușilor farmaceutici, (ii) detectarea speciilor reactive de oxigen, dar şi pentru (iii) monitorizarea efectului acestora asupra celulelor şi componentelor celulare (e.g. proteine, ADN).

Obiective specifice:

 • Fabricare şi caracterizare electrochimică, optică şi structurală de electrozi, de unică folosinţă, pe bază de carbon, grafenă şi metale nanostructurate;
 • Funcţionalizarea electrozilor cu (bio)materiale şi caracterizarea optică şi structurală;
 • Investigarea caracteristicilor biosenzorilor (reproductibilitate, stabilitate, interferenţă, etc.);
 • Servicii de cercetare oferite partenerilor PCCDI;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea produselor şi serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.
ro_RORomanian